Ulaş Arslan

Ulaş Arslan

Varlığı Korumak

İnsanın yarattığı anlam dünyası varlık olgusuna dayanır. İnsanlık tarihi bir anlamda varlığa, varlığın kökenine, oluşum sürecine, gelişim seyrine ve varlığın...